Vi

Ngôn ngữ và khu vực

简体中文 English VI
"Thu hồi" hay "trầm cảm", nền kinh tế Mỹ sẽ đi đâu?

2021-05-13

Tại vụ 2020, tình hình truyền nhiễm của viêm phổi vương miện sẽ lan tràn khắp thế giới, và triển vọng kinh tế của thế giới sẽ trở nên phức tạp.Trong hai tháng qua, Hoa Kỳ đã ở trong "tâm chấn" của đại dịch toàn cầu.Theo dữ liệu được phát hành bởi Đại học Johns Hopkins ở Mỹ trong vòng ba tháng Bảy, thời gian chẩn đoán tích lũy của dịch bệnh là...

Tại vụ 2020, tình hình truyền nhiễm của viêm phổi vương miện sẽ lan tràn khắp thế giới, và triển vọng kinh tế của thế giới sẽ trở nên phức tạp.Trong hai tháng qua, Hoa Kỳ đã ở trong "tâm chấn" của đại dịch toàn cầu.Theo dữ liệu được phát hành bởi Đại học Johns Hopkins ở Mỹ trong vòng ba tháng Bảy, thời gian chẩn đoán tích lũy của dịch bệnh là...