Đặc điểm của các loạitài khoản

Tài khoản của chúng tôi có sẵn trên nền tảng MT4 và MultiBank Plus từng đoạt giải thưởng.

Standard Tài khoản

Một tài khoản không có hoa hồng hoàn hảo cho các nhà giao dịch mới muốn bắt đầu đầu tư. Tài khoản Standard cung cấp khớp lệnh ngay lập tức, chênh lệch ổn định.

Nền tảng
MT4
Mức nạp tối thiểu
$50
Đòn bẩy
1:400
Phí Hoa hồng
X
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lots)
0.01
Số Lots tối đa
Không giới hạn
Cho phép hedge lệnh
ok

ECN Tài khoản

Tài khoản Pro dành cho các nhà giao dịch muốn tận dụng lợi thế của hoa hồng bằng không, chênh lệch chặt chẽ và khớp lệnh ngay lập tức.

Nền tảng
MT4
Mức nạp tối thiểu
$1000
Đòn bẩy
1:400
Phí Hoa hồng
6$/Lot
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lots)
0.01
Số Lots tối đa
Không giới hạn
Cho phép hedge lệnh
ok

CENT Tài khoản

Tài khoản ECN tốt nhất cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm chênh lệch ban đầu và khớp lệnh ngay lập tức.

Nền tảng
MT4
Mức nạp tối thiểu
$50
Đòn bẩy
1:400
Phí Hoa hồng
X
Khối lượng giao dịch tối thiểu (lots)
0.01
Số Lots tối đa
Không giới hạn
Cho phép hedge lệnh
ok