CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ PHÍ QUA ĐÊM

Chương trình dành cho khách hàng mới.

* Tiền thưởng lên đến 100% (lên đến $500) cho tài khoản tiền gửi kỳ hạn đầu tiên của bạn.
* Tiền thưởng có giá trị trong 1 tháng và được tính từ ngày tiền thưởng được thêm vào.
* Chương trình này không áp dụng cho các chương trình khác.
* Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng được coi là hủy bỏ việc tham gia chương trình khuyến mãi này nếu rút tiền.
Khách hàng đặt cọc theo cột mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng :
$1.000 - $2.999 Đổi miễn phí trong 1 tháng
$3.000 - $9.999 Đổi miễn phí trong 2 tháng
>=10.000 USD lên đến 6 tháng đổi miễn phí
Lưu ý: THỜI HẠN CHƯƠNG TRÌNH LÊN ĐẾN 6 THÁNG

* Thời hạn miễn phí qua đêm được cộng dồn qua các mức nạp ở từng tài khoản MT4, tối đa lên đến 6 tháng, kể từ ngày đầu tiên bắt đầu áp dụng chương trình miễn phí qua đêm.