Vào ngày 17 tháng 06 năm 2020, Lion Groups Holding Limited đã được niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq Hoa Kỳ.